Правно информационна система online; ежедневна актуализация след прецизен контрол

София, бул.Д-р Г.М.Димитров 14, ет. 4, офис 409
И на други 3 места в: София - град
http://www.juen.bg http://www.juen.bg http://yellowpages.bg/bg/members/juridicheska-enciklopedija-ood/